rft-230-mifare-card-reader

ریدرو رایتر مایفر RFT230

20-dragon-nfc-reader

کارت خوان NFC و مایفر Duali Dragon

rft-230-mifare-card-reader

کارت خوان RFID 125khz مدل RFT200

tagr

ماژول کارت خوان مایفر RFM130

یکی از مهمترین اجزای سیستم های مبتنی بر RFID، بازخوان اطلاعات تگ‌ها می باشند که بر اساس کاربرد انواع مختلفی دارند اما مهمترین وظیفه این دستگاه‌ها :
– ارسال امواج جهت شناسایی تگ
– دریافت اطلاعات تگ
– ثبت اطلاعات جدید روی تگ
– ارسال اطلاعات برای کامپیوتر

می باشد اما گاهی اوقات نیاز خواهیم داشت تا اطلاعات تگ‌ها را خارج از محیط کار مشاهده و یا تغییر دهیم. بر همین اساس بازخوان‌ها قابل حمل نیز تولید و عرضه گشته اند .
بنابراین در صورتی که بخواهیم در محیط کارمان اطلاعات تگ ها را مشاهده و تغییر دهیم از بازخوان‌های ثابت استفاده می نماییم و در صورتی که بخواهیم خارج از محیط کار اطلاعات را ویرایش نماییم از بازخوان‌های قابل حمل استفاده می کنیم. ریدرها بر حسب محیط کارکرد ، فرکانس ، تعداد تگهایی که در هر لحظه می باید شناسایی شوند و داشتن نیاز به آنتن و … دارای اشکال و قابلیتهای مختلفی می باشند.
استانداردهای تجهیزات :
همواره یکی از نگرانی‌های علاقمندان و کاربران سیستم‌های مبتنی بر فنآوری RFID عدم تاثیرگذاری و تاثیر پذیری امواج در تجهیزات RFID است. بر همین اساس سازمان‌های بین‌المللی استاندارد اقدام به تدوین چارچوب‌هایی برای تولید و عرضه تجهیزات RFID نموده‌اند تا نگرانی‌های کاربران و علاقمندان را به حداقل ممکن برسانند.
تدوین استانداردهای ISO 14223 ، ISO 18047 و ISO18046 و سری استانداردهای ISO 18000 موید نظارت بر کیفیت سازمان‌های بین المللی استاندارد بر تولید و عرضه تجهیزات RFID هستند که محصولات شرکت ما همگی دارای تائیدیه و استانداردهای لازم می باشند و عملکرد آنها مورد تایید می باشد.